Từ ngày 1-1-2021 cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có văn bản bản gửi các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đơn vị) về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT từ ngày 1-1-2021.

Theo đó, các đơn vị căn cứ vào danh sách người đang tham gia BHYT tại thời điểm tháng 12-2020 và số người thuộc diện tham gia BHYT từ ngày 1-1-2020 mà đơn vị quản lý, lập danh sách báo tăng, báo giảm người tham gia BHYT, chuyển cơ quan BHXH nơi trực tiếp quản lý thu để cấp mới thẻ BHYT (trường hợp tăng mới) hoặc cắt giá trị sử dụng của thẻ BHYT (trường hợp không thuộc đối tượng tham gia) từ ngày 1-1-2021. Thời hạn gửi danh sách chậm nhất đến ngày 25-12-2020.

Thẻ bảo hiểm y tế người dân đang sử dụng. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với những người đang tham gia BHYT tại tháng 12-2020 mà tiếp tục thuộc đối tượng tham gia BHYT từ ngày 1-1-2021, các đơn vị thông báo cho người tham gia được biết cơ quan BHXH sẽ gia hạn giá trị sử dụng của thẻ BHYT từ ngày 1-1-2021 để người tham gia BHYT tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp đi khám, chữa bệnh theo quy định.