Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV- năm 2020

Ngày 18-12, tại huyện Ninh Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV năm 2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021.

Trong quý IV, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành, chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng cao điểm vì người nghèo và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; phối hợp các ban, ngành tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Công tác chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận các cấp phối hợp triển khai hiệu quả. Tính đến nay, quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận được 6,4 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 93 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đặc biệt trước thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động và tiếp nhận gần 850 triệu đồng từ các cơ quan, đoàn thể, cá nhân ủng hộ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV năm 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung vào nội dung tuyên truyền, quán triệt nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các phương pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đồng bào vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, nguyện vọng của các các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên cùng cấp.