Tin vắn

* Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được gần 72 triệu đồng; đã trích quỹ sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ quà nhân dịp tết Nguyên đán, học sinh nghèo hiếu học…, với số tiền trên 56 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy, thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư; chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Kinh Dinh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: M.Luyện