Thông Báo về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 – 30-4-2011); Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2011

(NTO)- Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 – 30-4-2011); Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2011 như sau:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 – 30-4-2011) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2011 vào 4 ngày, từ ngày 30-4-2011 đến hết ngày 3-5-2011 (do ngày 30-4 và 1-5 trùng vào thứ bảy và chủ nhật vì vậy người lao động được nghỉ bù vào ngày 2-5 và 3-5-2011 theo Luật định).

Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày kể từ ngày 30-4-2011 đến hết ngày 1-5-2011.

Các cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2011.