Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và bùng phát trở lại trong mùa đông ở nhiều quốc gia với số trường hợp mắc liên tục gia tăng; trong nước xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ người nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh do không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19 theo quy định.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát, không để lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, ngày 16-12-2020, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 173-CV/TU về Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các ngành chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.

Chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả tại địa phương, đơn vị theo Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 2-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 35-TB/TU ngày 8-12-2020 của Thường trực Tỉnh ủy và Công điện số 4355/CĐ-UBND ngày 4-12-2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quán triệt tinh thần cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, không để hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện chiến lược kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong và điều trị hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường quản lý các trường hợp đến, về từ vùng dịch, chú trọng quản lý các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh; tổ chức chặt chẽ việc thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; nhất là thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, khu đông người, khu vực công cộng, cơ sở khám chữa bệnh…

Người tiêu dùng (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) luôn đeo khẩu trang khi mua sản phẩm. Ảnh: Văn Nỷ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, qua đó dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 10 hàng tháng) về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền, nhất là các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K; tiếp tục cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thực hiện khai báo điện tử, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh.

Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn sẽ kéo dài và phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả phòng, chống dịch về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào ngày 5 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.