Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Ngày 12-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1-2-2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng, công tác PCTN có những chuyển biến rõ nét, đạt được kết quả quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Anh Tuấn

Tham nhũng từng bước được kiềm chế có hiệu quả, có chiều hướng thuyên giảm. Công tác điều tra truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt; việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong PCTN. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra 14.297 vụ/24.409 bị can, truy tố 12.195 vụ/23.886 bị can; đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát được tăng cường, kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN còn một số hạn chế như: Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn có hiệu quả và một số cơ quan, đơn vị thực thi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN chưa nghiêm...

Qua nghe ý kiến phát biểu, kiến nghị, phân tích của các các bộ, ban, ngành, địa phương về những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp PCTN trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị; đồng thời khái quát, làm rõ những vấn đề chính trong công tác chỉ đạo PCTN thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực trong công tác PCTN của các bộ, ban, ngành và hệ thống chính trị, nhất là trong công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm thời gian qua. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác PCTN là khó khăn, phức tạp, lâu dài nên cần phải có quyết tâm liên tục, coi đây là công tác quan trọng trong chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần quán triệt sâu kỹ về các bài học, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTN tạo ý chí thống nhất cao trong các các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân; qua đó rèn luyện cán bộ, đảng viên thực hành liêm chính, không tham nhũng. Xây dựng đồng bộ thể chế về PCTN để kiểm soát quyền lực từ gốc, bảo vệ người chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, xử lý sai phạm, xử lý tham nhũng vặt, các tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm công tác công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản lý tài sản. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, đơn vị trong thực thi pháp luật về PCTN.