Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 11-12, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự có lãnh đạo 8 đơn vị trong khối: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Ninh Thuận kiêm Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2020.

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Trưởng Khối TĐKT các cơ quan Đảng tỉnh năm 2020 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trong khối luôn quan tâm, theo dõi chỉ đạo công tác TĐKT; tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực. Qua phân tích, đánh giá, với vai trò Trưởng Khối thi đua, Báo Ninh Thuận đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua; chủ động đôn đốc, động viên các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2020. Phong trào Văn-Thể-Mỹ được các thành viên tham gia nhiệt tình; các nội dung và hình thức thi đua phong phú, tạo sự đồng thuận cao trong toàn khối.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, giai đoạn 2020-2025. Chú trọng phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hai đợt thi đua lớn do UBND tỉnh phát động; đẩy mạnh thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 57-CT/TU, ngày 3-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận trao Cờ Trưởng Khối thi đua cho lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2021.

Nhân dịp này, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Báo Ninh Thuận và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Văn phòng Tỉnh ủy. Nhân dịp này Báo Ninh Thuận cũng đã trao cờ Trưởng Khối thi đua năm 2021 cho Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.