Bế mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 10-12, kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa X họp phiên bế mạc. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, làm rõ thêm một số điểm nổi bật cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2021 mà đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh: Do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình hạn, mưa lũ đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Trong bối cảnh đó, quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngay từ đầu năm với 10 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện 206 nhiệm vụ cụ thể. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 và Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2018-2023. Đồng thời chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt, kịp thời thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19 và ứng phó hiệu quả hạn, vừa bảo đảm phát triển KT-XH; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,17% xếp hạng cao so với cả nước.

Các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Bình và đồng chí Lê Huyền. Ảnh: P.B

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có kết quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được UBND tỉnh đề ra một cách chủ động, quyết liệt; rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo sự bứt phá, phát triển toàn diện trong từng ngành, lĩnh vực. Bên cạnh giữ vững “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển KT-XH, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tháo gỡ các thủ tục vướng mắc để triển khai đầu tư nhanh các khu đô thị, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ cho yêu cầu phát triển. Tập trung các giải pháp hiệu quả phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đảm bảo có lý, có tình, đúng pháp luật, công bằng và phù hợp với tình hình thực tế, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Phan Bình

Sau phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua 49 nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021, kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Văn Bình, lý do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Khuê lý do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Nhựt lý do chuyển công tác khác. Đồng thời biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Đào Trọng Định, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Đăng Thành, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; Lê Kim Hùng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Trường, nguyên Giám đốc Sở Tài Chính; Phạm Đồng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Võ Đức Triều, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu đồng chí Lê Huyền, Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu đồng chí Phạm Đăng Thành, nguyên Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các đồng chí: Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; yêu cầu sau kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; nắm bắt kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phối hợp các cơ quan hữu quan giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội...

Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa X thông qua 49 nghị quyết


1. Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2019.

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

4. Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

5. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng trực tiếp và vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025.

7. Giao biên chế công chức; phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và biên chế Hội trên địa bàn tỉnh năm 2021.

8. Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động bà bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

9. Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021.

10. Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

11. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13. Điều chỉnh chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, đồng thời chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

14. Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

15. Quy định một số nội dung chi và mức chi chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

16. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

17. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

18. Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

19. Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025.

20. Kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh năm 2021.

21. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

22. Chủ trương đầu tư Dự án rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2 (2021-2025), thực hiện tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

23. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường tỉnh 704.

24. Chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27).

25. Chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông.

26. Chủ trương đầu tư Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

27. Chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai phía Đông Nam (giai đoạn 1) tỉnh Ninh Thuận.

28. Chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai phía Đông Nam đoạn từ Quốc lộ 27 đến đường tỉnh 703, tỉnh Ninh Thuận.

29. Chủ trương đầu tư Dự án đường Văn Lâm-Sơn Hải.

30. Chủ trương đầu tư Dự án đường Phước Tiến - Chapơ.

31. Chủ trương đầu tư Dự án đường Tân Mỹ-Phước Tiến.

32. Chủ trương đầu tư Dự án đường tỉnh 710 (đoạn Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện).

33. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường Quốc lộ 1A - Phước Hà.

34. Chủ trương đầu tư Dự án phát triển tín hiệu Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng internet.

35. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy phát thanh.

36. Chủ trương đầu tư Dự án Trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

37. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (cơ sở 2: Nuôi dưỡng người tâm thần).

38. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Y tế.

39. Chủ trương đầu tư Dự án đường nối từ cao tốc Bắc-Nam về thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (giai đoạn 1).

40. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị kiểm tra hàm lượng Octan trong xăng và lưu huỳnh trong dầu Diesel của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

41. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận.

42. Chủ trương đầu tư Dự án xây mới Trạm thủy văn Phước Bình.

43. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2).

44. Chủ trương đầu tư Dự án hệ thống kênh tưới của hồ chứa nước Sông Than.

45. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

46. Chủ trương đầu tư Dự án nhà tạm giữ phương tiện Công an Tp.Phan Rang - Tháp Chàm.

47. Chủ trương đầu tư Dự án Đại đội Cảnh sát Cơ động và nuôi nhốt chó nghiệp vụ (giai đoạn 2).

48. Chủ trương đầu tư Công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường TH Phước Bình C, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

49. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 17 cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.