Công an huyện Ninh Hải thông báo về việc xử lý phương tiện mô tô, xe máy hết thời hạn tạm giữ

Danh sách các phương tiện tạm giữ đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật các phương tiện gồm:

Vậy, Công an huyện Ninh Hải thông báo cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện có những đặc điểm nêu trên, liên hệ với Công an huyện Ninh Hải để được hướng dẫn giải quyết. Trong thời gian 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ phương tiện mô tô, xe máy nêu trên không đến nhận hoặc không đến để liên hệ giải quyết thì Công an huyện sẽ làm thủ tục tịch thu số phương tiện nói trên sung công quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.