Sau mưa, lượng nước các hồ tăng nhanh

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh, đến ngày 2-12 tổng lượng nước tích được tại 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt 157,76 triệu m3, tương đương 81% dung tích chứa.

Hiện nay, hầu hết các hồ đã đầy, có 15 hồ đang xả tràn, còn lại một số hồ như: Hồ Sông Sắt mới đạt 46/69,33m3, Hồ Sông Biêu 15/23,79 triệu m3 và Hồ Ông Kinh đạt xấp xỉ 50% dung tích. Thời điểm trước đợt mưa này (ngày 27-11), lượng nước đo được tại các hồ chỉ mới đạt khoảng 54% dung tích chứa. Việc bổ sung kịp thời nguồn nước cho các hồ chứa vào cuối mùa mưa đã góp phần giảm nguy cơ khô hạn, phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Hồ Sông Trâu (Thuận Bắc) hiện đã tích được 28 triệu m3 nước, đạt gần 90% dung tích.

Được biết, theo kế hoạch sản xuất của ngành Nông nghiệp, năm 2021 toàn tỉnh sẽ canh tác 86.200 ha cây trồng các loại (tăng 200ha); trong đó 46.000 ha lúa, 12.000 ha bắp, hơn 6.820 ha mía, mỳ; 2.465 ha nho, táo…; đồng thời thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn tiết kiệm nước khoảng 1.500 ha.