Ban Đối ngoại Trung ương tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại

Ngày 27-11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham dự.

Tại hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương triển khai đến đại biểu 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố về Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW ngày 29-6-2020 của Ban Đối ngoại Trung ương thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện quy định về lễ tân đối ngoại Đảng ban hành kèm theo Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18-7-2018 của Ban Bí thư; đồng thời hướng dẫn về thẩm quyền và quy trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do cấp ủy địa phương chủ trì tổ chức.

Các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.

Qua hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị cấp ủy các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 02 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 06 của Ban Đối ngoại Trung ương về công tác lễ tân đối ngoại của Đảng; tổ chức triển khai thống nhất các quy định về các biện pháp lễ tân đón, tiếp các đoàn khách của Trung ương Đảng đến thăm và làm việc tại cơ quan, địa phương mình. Đối với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đối ngoại, cần nắm vững các nội dung được tập huấn, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện đúng các quy định và quy trình trong công tác lễ tân đối ngoại cũng như công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo đúng nghi lễ và thông lệ quốc tế. Quá trình thực hiện các văn bản nêu trên, các tỉnh, thành phố cần kịp thời phản ánh với Ban Đối ngoại Trung ương về những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh, những đề xuất và kiến nghị nhằm tiếp tục sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.