UBND tỉnh họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 11 đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Nguyễn Long Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, chịu tác động của đại dịch COVID-19 và ứng phó với hạn hán, ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chuyển hướng linh hoạt, kịp thời khai thác có hiệu quả nhóm ngành đột phá, trụ cột, các dự án động lực thay thế tạo chuyển biến tích cực. Qua đánh giá, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 12,17%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.900 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 25.760 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới 17.383 lao động, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,41%, còn 5,33%. Công tác phòng, chống dịch, chống hạn đạt kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; quân sự-quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm kết quả đạt được, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế cũng như kiến nghị và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh và những đột phá trong lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 dự báo tình hình còn gặp nhiều khó khăn do hạn và dịch COVID-19, việc thu hút đầu tư bị hạn chế, làm ảnh hưởng đến phát triển KT-XH của tỉnh. Chính vì vậy, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực nhiều hơn của các cấp, các ngành, địa phương nhằm đạt được kết quả đề ra. Trong năm 2021, tỉnh sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện mạnh mẽ chỉ số CPI; ưu tiên phát triển các dự án đô thị, tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các dự án động lực; chuyển đổi số gắn với xây dựng thành phố thông minh. Cùng với đó, củng cố đội ngũ lãnh đạo, biên chế của các sở, ngành, địa phương, đảm bảo bộ máy đủ năng lực để hoạt động, giải quyết công việc. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các ngành, địa phương để nắm bắt, kịp thời xử lý, tháo gỡ những vấn đề cụ thể còn vướng mắc, phát sinh. Đồng chí cũng đề nghị và mong muốn các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cùng đồng hành, hợp lực với UBND tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trong năm khởi đầu nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao nhất.