Thông báo tuyển dụng

Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận- Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuần Việt duy nhất tại tỉnh Ninh Thuận, từ đầu năm tới nay đã tuyển dụng hơn 500 ứng viên, với thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng 1 tháng. Với chủ đề “Việc mới đến tay - Tết vui đến nhà” Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Thuận thông báo tuyển dụng thêm 200 tư vấn tài chính bảo hiểm.