Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Ngày 24-11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Đào tạo quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho 40 cán bộ, công chức ở các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Trong 5 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Một số vấn đề chung về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh công nghiệp 4.0; những cơ hội và thách thức đối với nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; Hội nhập kinh tế với điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức tại địa phương…

Các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2020.

* Ngày 23-11, đoàn thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Ninh Hải.

Tại hội nghị thẩm định, các sở, ngành của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Ninh Hải đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, các thành viên trong đoàn đã góp ý để huyện Ninh Hải bổ sung, hoàn thiện. Đây là cơ sở để UBND tỉnh thẩm tra đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ninh Hải đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.