Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Thắng và xã Mỹ Sơn

Ngày 23-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1, gồm các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Phạm Huyền Ngọc, ĐBQH đơn vị tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Phước Thắng (Bác Ái) và xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Buổi sáng, sau khi nghe ông Phạm Huyền Ngọc, ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, cử tri xã Phước Thắng (Bác Ái) có một số kiến nghị về chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ trí thức trẻ theo đề án 30a để các đội viên an tâm công tác; có chế độ chính sách thu hút đội ngũ tri thức trẻ về công tác vùng khó khăn, tạo điều kiện tuyển dụng đặc cách cho đội ngũ trí thức trẻ vào các ví trí việc làm…

Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Buổi chiều, Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Nhiều cử tri kiến nghị: Còn nhiều bất cập trong việc cải cách sách giáo khoa, gây khó khăn cho học sinh trong học tập; cần đầu tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 705 để đảm bảo việc đi lại cho người dân…

Cử tri xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiếp thu các ý kiến của cử tri, trên cơ sở đó, đồng chí đã giải trình, phân tích và làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm. Những kiến nghị khác, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.