Quân khu 5 kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thuận Nam, Ban CHQS huyện Ninh Sơn, Trung đoàn BB896 và 4 cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về thực hiện xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; nhận thức tốt về yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan chính trị vững mạnh toàn diện, cán bộ chính trị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…Tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân theo quy định.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Trung đoàn BB896, Bộ CHQS tỉnh.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của các cấp về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó cấp ủy, người chỉ huy đơn vị cần thể hiện tốt vai trò trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng chi bộ, đơn vị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ; chủ động làm tốt công tác phòng, ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiếp nhận có chọn lọc các thông tin mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter... Làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19; quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.