Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20-11, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn.

Qua nghe báo cáo tình hình công tác Hội trên địa bàn tỉnh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian qua; mong muốn Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội, đặc biệt đối với việc kiện toàn bộ máy, tổ chức của tỉnh Hội; nhân lực và các điều kiện về cơ sở vật chất ở các chi hội. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ủy đánh giá cao và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nói chung, Hội Phụ nữ nói riêng tham gia trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ, cũng như các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, bình đẳng giới…, giúp chị em nâng cao năng lực, phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Đồng chí cũng mong muốn Trung ương Hội quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ giúp cho Hội Phụ nữ tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt chỉ đạo xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh; công tác tuyên truyền, cơ cấu cán bộ nữ chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí yêu cầu Hội Phụ nữ tỉnh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, lồng ghép công tác hội với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, qua đó giúp tỉnh nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

* Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã làm việc với Hội Phụ nữ tỉnh.

Toàn cảnh Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc với Hội Phụ nữ tỉnh. Ảnh: U.Thu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của các cấp Hội trong tỉnh thời gian qua; yêu cầu các cấp Hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nội lực, chủ động đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí lưu ý cán bộ Hội cần phải bám sát, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên để từ có có sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời; động viên, khuyến khích chị em tích cực tham gia công tác Hội cũng như các phong trào thi đua. Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá đúng tình hình thực tế tại địa phương để xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội.