Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được phép khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính

Viện Pasteur Nha Trang vừa có quyết định công nhận Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được phép khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính.

Theo quyết định, Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh, thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu và báo cáo số liệu xét nghiệm theo quy định hiện hành. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Ninh Thuận nói riêng và một số địa bàn lân cận nói chung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Được biết, vừa qua Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh được Bô Y tế đầu tư hệ thống máy xét nghiệm kỹ thuật sinh học phần tử RT-PCR. Trung tâm cũng đã cử 6 cử nhân đi đào tạo sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur, do đó hiện đáp ứng đủ các điều kiện khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính theo quy định.