Ơn thầy

Bầu trời ngàn vì sao sáng

Điểm soi mắt biếc một thời

Ngôi trường là dòng sông mát

Ươm đầy khát vọng tinh khôi.

Dù có đi xa muôn nơi

Vẫn nhớ bảng đen, phấn trắng

Nhớ cây phượng già đứng lặng

Che mưa, che nắng bao ngày...

Nhớ giọng Thầy giảng thật say

Về bài Bình Ngô Đại Cáo.

Câu chuyện nỏ thần đánh tráo

Đậm màu truyền thuyết dân gian…

Lời Thầy như gió miên man

Thổi trong hồn em khi ấy

Kiến thức trải dài trang giấy

Đong đầy những ước mơ bay…