Đến năm 2025, đưa Ninh Thuận nằm trong nhóm 15-20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh bền vững... Theo đó, UBND tỉnh xác định rõ các mục tiêu cơ bản đặt ra cho 2 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 theo 3 trụ cột: phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Các kỹ sư Nhà máy điện mặt trời Bàu Ngứ ứng dụng công nghệ số trong quản lý hệ thống điện. Ảnh: V.Nỷ

Về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đến năm 2025, tỉnh sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

Cũng đến năm 2025, sẽ kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về: Dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp,… để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; đến năm 2025, đưa Ninh Thuận nằm trong nhóm 15-20 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số và đến năm 2030, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về kết quả xây dựng Chính quyền số.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; nâng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Đối với phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% địa bàn thôn có dân cư; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền đạt trên 60% và phấn đấu đưa Ninh Thuận thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin mạng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh cần tập trung để tạo cơ sở chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về sự cần thiết trong việc chuyển đổi số. Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án do cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.

Đặc biệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Bên cạnh đó, mỗi huyện, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Cũng tại kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số gồm: y tế; giáo dục và đào tạo; tài chính - ngân hàng; nông nghiệp; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên và môi trường; thương mại điện tử, năng lượng và sản xuất công nghiệp.