Ninh Sơn: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18-11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam. Kế thừa những truyền thống đó, thời gian qua, Mặt trận huyện Ninh Sơn đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng-an ninh; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 4 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.