Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Trong không khí trang trọng, thấm tình đoàn kết, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, với những hình thức và tên gọi khác nhau, Mặt trận đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Thi

Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Đặc biệt trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, làm tốt công tác an sinh xã hội... Từ những hoạt động thiết thực trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 5,74%, chất lượng đời sống nhân dân nâng lên; diện mạo đô thị khang trang, nông thôn mới có nhiều khởi sắc; khối đại đoàn kết trong tỉnh được củng cố, mở rộng; mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Chú trọng tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo, về công tác dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư và các vị chức sắc trong tôn giáo để xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện; ngoài các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động, trong thời gian tới, cần tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả giúp nhau giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 106 cá nhân là Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

* Trước đó, ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.Mạnh

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; UBND huyện trao Giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trao Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.