Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình, công trình lân cận và ngăn ngừa những sự cố có thể gây hậu quả đáng tiếc trong quá trình thi công, khai thác sử dụng công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn; thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý chất lượng đối với loại công trình này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Ban Quản lý dự án và các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, giám sát thi công xây dựng tại các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp, ủy quyền theo quy định; tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Chính phủ.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng…