Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Ngày 16-11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2, năm 2020. Lớp học có 61 cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau 1 tháng học tập, các học viên đã được truyền đạt 16 chuyên đề về hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng cơ bản trong hoạt động thực thi công vụ… Kết quả, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Lãnh đạo Trường Chính trị trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên.