UBND tỉnh: Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 17-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật lực lượng dự bị động viên (DBĐV) cho các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; chỉ huy, trợ lý dân quân cơ quan quân sự 7 huyện, thành phố.

Trong hai ngày 17 và 18-11, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu, học tập các nội dung của Luật Dân quân tự vệ và các Nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ Quốc phòng; Luật DQTV số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV; Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên.