Cuối Thu

 Thu vội đi giọt nắng chừng lả lơi

Không hẹn ước cũng không màng trở lại

Chỉ cơn gió thổi se lòng tê tái

Cuộn vào hồn đón ngọn rét mùa đông.

Hạt mưa bay trên mái tóc thơm nồng

Mãi còn xanh một chiều hồng kỷ niệm

Mắt em thắm má bừng như trang điểm

Giống hoàng hôn hắt tia sáng cuối ngày.

Trời cuối Thu gợi nỗi nhớ dâng đầy

Nơi phía biển chạm tay vào gió bão

Chân trên cát ngọn sóng lùa ướt áo

Một góc nào ngự chiếm mảnh tình say?