Cây nho xứ mình

Bởi yêu mảnh đất xứ mình

Cây nho gắn bó ân tình thủy chung

Một năm đôi vụ vui cùng

Nắng kia chẳng quản, ngại ngùng chi mưa

Mỗi ngày sớm, tối, chiều, trưa

Mồ hôi đổ xuống để mua mùa vàng

Trái sai vỏ mỏng mịn màng

Cùi dày thơm ngọt nhẹ nhàng hương bay

Niềm vui ngây ngất mỗi ngày

Nhà cao tường mới, con nay vô trường

Xóm làng lại mở thêm đường

Ngược xuôi xe chạy chở hàng Bắc – Nam

Bởi chăng đất lạ Phan Rang

Hay công chăm chút nho càng thơm ngon.