Tỉnh lộ 709 xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông

Tỉnh lộ 709 dài gần 16 km là tuyến giao thông huyết mạch nối xã Phước Ninh với xã Phước Hà (Thuận Nam). Sau một thời gian đưa vào sử dụng, hiện tuyến đường đã xuống cấp, nhất là đoạn từ đập tràn Km số 4 qua thôn Vụ Bổn đến xã Nhị Hà, với chiều dài gần 8 km và đoạn từ thôn Thiện Đức đến giáp tuyến Quốc lộ 1A, với chiều dài gần 2 km xuất hiện nhiều hố rộng từ 2-4 m, sâu từ 20-30 cm. Nhân dân ở các xã có tuyến đường đi qua mong được cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường xuống cấp gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.