Thông báo

Ngày 23/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quyết định số 332/QĐ-UBND333/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Núi Chúa đến năm 2030 và Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030.

Mục tiêu chung của hai Phương án là Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen đặc hữu, quý hiếm trong lâm phần quản lý, đặc biệt là các lài bị đe dọa, nguy cấp; phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường, cảnh quan rừng; không làm suy giảm môi trường sinh thái, nâng cao khả năng phòng hộ chắn gió, điều tiết nguồn nước, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu; nâng cao giá trị rừng.

Góp phần thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và cơ chế quản lý hài hòa giữa phát triển du lịch, khai thác tiềm năng của các khu rừng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận, phấn đấu đến năm 2025 phat triển du lịch VQG Núi Chúa đáp ứng tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030 khu du lịch Vườn quốc gia Núi Chúa trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng Nam trung bộ và cả nước, là một điển đến quan trọng trên tuyến du lịch đường bộ và đường biển quốc gia.

Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết lập các tuyến du lịch, tạo dựng các điểm đến hấp dẫn… để phát triển bền vững khu du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Núi Chúa

Tạo cơ hội pháp lý thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Núi Chúa.