Lắp đặt công tơ điện 2 chiều cho 1.415 khách hàng có hệ thống điện mặt trời mái nhà

Từ đầu năm đến nay, Điện lực Ninh Thuận đã lắp đặt công tơ hai chiều và ký hợp đồng cho 1.415 khách hàng, với tổng công suất hòa lưới là 78,892 MW, tổng sản lượng phát lên lưới ngành điện là hơn 27,230 triệu kWh.

Lũy kế đến thời điểm hiện nay, Điện lực Ninh Thuận đã thống nhất thỏa thuận đấu nối cho 3.340 khách hàng có hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào lưới điện trung và hạ áp trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất 304,5MW; hiện còn 1.340 khách hàng đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa đưa vào vận hành, với công suất đấu nối là 183 MW. Điện lực Ninh Thuận cũng đã lắp đặt công tơ hai chiều cho 2.000 khách hàng, với tổng công suất hòa lưới là 121,562 MW, tổng sản lượng phát lên lưới ngành điện là hơn 110,347 triệu kWh. Trong đó, số lượng khách hàng đã ký hợp đồng và thanh toán tiền điện là 1.989 khách hàng, với tổng công suất hòa lưới là 112,458 MW.