Nhơn Sơn: Chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nhơn Sơn là xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của huyện Ninh Sơn. Toàn xã có 10 thôn, trên 3.900 hộ dân, với 14,5 ngàn nhân khẩu; xã có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 24,2% chủ yếu sống tập trung ở 3 thôn: Núi Ngỗng, Láng Ngựa và Lương Tri.

Đảng bộ xã Nhơn Sơn có 228 đảng viên (ĐV), sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc; ĐV người DTTS có 40 đồng chí chiếm 32,5%. Xác định công tác phát triển ĐV là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng vừa tạo nguồn cho các tổ chức đảng tại địa phương, Đảng ủy xã đã luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển ĐV mới, nhất là chú trọng phát triển ĐV ở các chi bộ thôn và ĐV là người DTTS.

Bà Trương Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Sơn cho biết: Việc phát triển ĐV ở các chi bộ nông thôn và ĐV là người DTTS hiện nay gặp nhiều khó khăn. Ở các thôn, đa số thanh niên học xong đều đi làm ăn xa hoặc làm công nhân trong các công ty. Số còn lại sinh sống trong thôn, xã, nhưng do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tập trung lo kinh tế gia đình không tham gia vào các tổ chức, đoàn thể ở thôn. Ngoài ra, một số thanh niên người DTTS trên địa bàn còn ngại phấn đấu, chưa tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, dẫn tới tình trạng thiếu nguồn đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Trước thực trạng đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thôn đặt ra mục tiêu cụ thể hàng năm về phát triển ĐV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Ở mỗi thôn, cấp ủy, bí thư chi bộ tích cực trao đổi, gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những quần chúng có điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng, xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng; động viên, khuyến khích tham gia vào các tổ chức, các buổi sinh hoạt có ý nghĩa tại địa phương, từ đó, làm cơ sở để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú. Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng nhằm phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong quần chúng nhân dân và lớp thanh niên. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã kết nạp được 36 ĐV, trong đó ĐV nông thôn 8 đồng chí, ĐV là người DTTS 3 đồng chí; ngoài ra có 4 đối tượng đảng hiện nay là người DTTS.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển ĐV là người DTTS, Đảng ủy sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, Đảng ủy giao chỉ tiêu cho các chi bộ thôn Lương Tri, Núi Ngỗng và Láng Ngựa trong việc tạo nguồn và phát triển ĐV, yêu cầu các chi bộ rà soát đối tượng, phân công ĐV, cấp ủy viên phụ trách quần chúng; lấy việc kết nạp ĐV làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, chi hội quan tâm, giúp đỡ những ĐV mới trong việc phát triển kinh tế; đồng thời, phối hợp với các ngành làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên để nâng cao nhận thức, thấy được sức mạnh và niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy cũng phân công các đồng chí phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển ĐV; hướng dẫn các chi bộ lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho phát triển ĐV. Chỉ đạo các chi bộ đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, đồng thời đưa nội dung công tác phát triển ĐV vào các buổi sinh hoạt hàng tháng.