Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Ngày 29-10, tại TP. Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam, giai đoạn 2020-2025 diễn ra. Tham dự đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và TP. Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của HNB Việt Nam trong 5 năm qua, được giới thiệu và bầu chọn từ hệ thống tổ chức của HNB Việt Nam.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của HNB Việt Nam, giai đoạn 2015-2020, hoạt động hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội. Tính đến tháng 10-2020, HNB Việt Nam có hơn 26.100 hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội, gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố,19 liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp hơn 8.300 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.000 hội viên - con số cao nhất từ trước đến nay. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp hội được quan tâm đúng mức, kịp thời phát hiện những nhân tố mới. Công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng được đẩy mạnh trên các kênh thông tin của hội. Một số HNB các tỉnh, thành phố đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ cũng như các hoạt động xã hội từ thiện, thu hút đông đảo hội viên nhà báo tham gia, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội.

Các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Giai đoạn 2020-2025, mục tiêu tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng của HNB Việt Nam giai đoạn này là phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đội ngũ người làm báo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. HNB Việt Nam đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05 ủa Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp hội từ trung ương đến địa phương, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những nhân tố điển hình, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, cân đối các vùng miền, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức hội về mọi mặt. HNB Việt Nam phát động đợt thi đua rộng khắp trong toàn thể các cấp hội và hội viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI HNB Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại đại hội, 22 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được HNB Việt Nam tặng bằng khen. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền hơn 47,6 triệu đồng.