Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS) giai đoạn 1 (2020-2025) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có kết quả lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên MN, TH, THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ và đạt các chỉ tiêu đào tạo nâng trình độ chuẩn giai đoạn 1 (2020-2025) theo quy định.

Thầy và trò trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải) trong giờ học. Ảnh: Văn Nỷ

Nghị định quy định, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo gồm: Giáo viên MN chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định; giáo viên TH chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên TH hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định; giáo viên THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến ngày 31-12-2025 toàn tỉnh đảm bảo đạt ít nhất 60% số giáo viên MN; 50% số giáo viên TH và 60% số giáo viên THCS đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Thời gian thực hiện từ ngày 1-7-2020 (thời điểm Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành) đến ngày 31-12-2025.

Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên MN, TH, THCS thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật giữa các địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở kế hoạch thực hiện hàng năm của địa phương theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP.