Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Phan Hữu Đức và Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lưu Nào

1. Ông Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thời gian công tác 16 năm 5 tháng, đảm nhiệm các chức vụ:

- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 1 năm 6 tháng (từ tháng 8-1999 đến tháng 1-2001);

- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 4 năm (từ tháng 12-2005 đến tháng 11-2009);

- Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn: 3 năm 8 tháng (từ tháng 12-2009 đến tháng 7-2013).

- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: 1 năm 1 tháng (từ tháng 8-2013 đến tháng 8-2014);

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 6 năm 2 tháng (từ tháng 9-2014 đến tháng 11-2020).

2. Ông Lưu Nào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có tổng thời gian công tác 14 năm, đảm nhiệm các chức vụ:

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Phước: 9 năm 2 tháng (từ tháng 8-2005 đến tháng 9-2014);

- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 4 năm 10 tháng (từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2019).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba đối với 2 cá nhân nêu trên.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.