Thủ tướng chủ trì Hội nghị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 29-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2020, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nhờ đó tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Cụ thể, đã giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến nay ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch giao, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Đối với Kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2020, ước đạt 10.151 tỷ đồng, đạt 69,72%...

Tại tỉnh ta, tỷ lệ giải ngân vốn còn đạt thấp, nhất là vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, tính đến ngày 20-10 đạt trên 866,78 tỷ đồng, đạt 33,4%. Dự kiến cuối năm 2020, giải ngân vốn nước ngoài đạt 40% kế hoạch.

Tại hội nghị các bộ, ngành đã báo có kết quả thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; những vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án cũng như những vướng mắc về quy trình, thủ tục và năng lực tổ chức thực hiện dự án...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn ưu đãi. Trong đó chú trọng các giải pháp như: huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, cập nhật tình hình, xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc của các dự án, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn ODA, tạo động lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.