Ngành Y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ qua, ngành Y tế đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Ngành Y tế đang ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII giao, đặc biệt cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”, Sở Y tế đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực công tác; chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ra sức thi đua, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Y tế dự phòng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Ngoài củng cố mạng lưới, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng các tuyến, Sở Y tế tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt các trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức phòng dịch bệnh cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm vững tình hình dịch tễ trong cộng đồng để phát hiện, xử lý kịp thời ổ dịch, hạn chế tối đa dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng. Các chương trình mục tiêu quốc gia: tiêm chủng mở rộng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, an toàn thực phẩm… được triển khai thực hiện tốt, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19, ngành Y tế đã kịp thời tham mưu cho tỉnh đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác phòng, chống dịch. Nhờ đó, các loại dịch bệnh được kiểm soát tốt, không để lây lan trên diện rộng; các chỉ tiêu về tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, suy dinh dưỡng, giảm sinh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Dưới sự giúp đỡ, chuyển giao về kỹ thuật với tổ chức Mesch – Úc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phẫu thuật thành công các dị tật bẩm sinh cho những bệnh nhi
từ 6 tháng trở lên. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi bị lạc tinh hoàn. Ảnh: Mỹ Dung

Mặc dù điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đầu tư đồng bộ về cả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kỹ thuật nâng cao năng lực cho các cơ sở khám và điều trị. Đã có 1.584 lượt cán bộ, nhân viên y tế được đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Trong đó, gồm 78 người theo học lý luận chính trị, 207 người học quản lý nhà nước, 56 người học tiến sĩ/CKII, 113 người học thạc sĩ/CKI, 285 người học đại học, 57 người học cao đẳng, 788 người được theo học các lớp bồi dưỡng khác. Ngoài ra, Sở tham mưu UBND tỉnh cử 103 sinh viên đăng ký tham gia Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng. Đến nay, đã tốt nghiệp ra trường 46 trường hợp, tiếp nhận và bố trí công tác tại các đơn vị y tế trực thuộc cho 35 trường hợp. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Riêng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài đầu tư xây dựng nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế quyết tâm đưa bệnh viện trở thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2020, thông qua các đề án: 1816, Bệnh viện vệ tinh, bệnh viện đã tiếp nhận và thực hiện nhiều kỹ thuật mới do một số bệnh viện tuyến trên chuyển giao. Hiện bệnh viện đã thực hiện trên 300 kỹ thuật của tuyến Trung ương. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ngày càng được cải thiện…

Công tác củng cố bộ máy, tổ chức được ngành tập trung thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, ngành Y tế đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ tuyến tỉnh đến tuyến xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các phòng chức năng thuộc Sở được sắp xếp từ 6 phòng hiện còn 4 phòng. Toàn ngành hiện có 11 đơn vị trực thuộc tỉnh. Bước đầu thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, biên chế đã giúp khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; tiết kiệm nguồn ngân sách…

Với những giải pháp hiệu quả, ngành Y tế đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến đầu năm 2020 còn 1,12% (năm 2015 1,15%); tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 9,1 bác sĩ/vạn dân, dự kiến đến cuối năm đạt 10 bác sĩ/vạn dân (năm 2015 có 7,4 bác sĩ/vạn dân); hiện 89,8% trạm y tế có bác sĩ luân phiên về làm việc; 89,2% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,9%...

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Y tế đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu các chương trình Y tế - Dân số; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Phấn đấu đạt 11 bác sĩ/10.000 dân; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) giảm còn dưới 12% và thể thấp còi (chiều cao/tuổi) giảm còn dưới 20%...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị y tế; thực hiện các đề án: 1816, Bệnh viện vệ tinh… nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế từ tỉnh đến xã. Trong đó, trọng tâm là đầu tư xây mới Bệnh viện Y dược cổ truyền, nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp Trường Trung cấp Y tế lên Trường Cao đẳng Y tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo, nâng cao sức khỏe Nhân dân.