Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, tính đến quý IV- năm 2020, toàn tỉnh có 980 Tổ hợp tác (THT), với 11.360 thành viên, trong đó có 179 THT thành lập mới; doanh thu bình quân của THT trong 5 năm ước đạt 220 triệu đồng/năm, tăng 37% so với năm 2016; thu nhập bình quân của THT là 60 triệu đồng, tăng 50% so với năm 2016. Riêng về Hợp tác xã (HTX), toàn tỉnh có 93 HTX, tăng 20% so với năm 2016, trong đó có 40 HTX được thành lập mới. Đến nay, các HTX có 21.023 thành viên, trong đó số thành viên mới tham gia khoảng 1.112 người; số lao động làm việc trong khu vực HTX khoảng 560 người, tăng 21,7% so với năm 2016; số lao động đồng thời là thành viên HTX 360 người, tăng 20% so với năm 2016. Tổng số vốn hoạt động của HTX 166,3 tỷ đồng, tăng 17,8%, tổng giá trị tài sản của HTX trên 39 tỷ đồng, tăng 22%, trong đó tổng số vốn đăng ký mới là 25 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm năm2016.

* Trong tháng 10, ngư dân huyện Thuận Nam đã khai thác đạt sản lượng 5.500 tấn hải sản các loại; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 73.563,2 tấn, bằng 108,1% so với cùng kỳ. Diện tích thả nuôi trong tháng ước đạt 30 ha (tôm thẻ 28 ha và ốc hương 2 ha), lũy kế từ đầu năm đến nay được 283 ha, đạt 98,8% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 379 tấn (tôm thẻ 275 tấn, thủy sản khác 104 tấn), lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 3.582 tấn, đạt 107,5% so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra dịch bệnh.

Ngư dân Thuận Nam khai thác hải sản hiệu quả kinh tế. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thực hiện việc rà soát, xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối với 4 nhóm đối tượng (Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội) theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả theo đúng quy định tổng số 118.422 người, với tổng số tiền gần 105 tỷ đồng. Trong đó: Đối tượng Người có công: 2.898 người, số tiền trên 4,3 tỷ đồng; bảo trợ xã hội: 18.403 người, với số trên 27,5 tỷ đồng; hộ nghèo: 43.072 người, với số tiền 32,3 tỷ đồng; hộ cận nghèo: 54.049 người, với số tiền trên 40,5 tỷ đồng. Việc chi hỗ trợ kinh phí đảm bảo đến tận tay đối tượng, khách quan, minh bạch, không có việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra.