Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Ngày 28-10, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình mưa lũ tại bờ tràn xã Ma Nới và công trình hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn (Ninh Sơn).

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương theo dõi tình hình mưa lũ để tuyên truyền cho bà con chủ động các biện pháp ứng phó; bố trí lực lượng tổ chức túc trực tại các điểm xung yếu, khi có mưa lũ xảy ra trên địa bàn; thường xuyên theo dõi lượng nước về các hồ, đập trên địa bàn để kịp thời thông báo cho người dân vùng hạ lưu. Riêng công trình hồ chứa nước Sông Than, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị thi công chuẩn bị các phương án phòng, chống mưa lũ; bố trí lực lượng túc trực tại các tuyến đường ra vào hồ; đảm bảo an toàn cho công nhân thi công, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong trường hợp mưa lũ xảy ra…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại công trình hồ chứa nước Sông Than.