Ý kiến tâm huyết của đại biểu tại đại hội

Đại biểu Đặng Kim Cương, đoàn Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh:

Tôi rất vinh dự, tự hào và rất phấn khởi đại diện cho cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo sâu sát và định hướng đúng đắn của cấp ủy tỉnh, ngành Nông nghiệp đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong bối cảnh cùng với cả nước cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát huy những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, tôi tin rằng Đại hội lần này sẽ bầu chọn ra những đồng chí cấp ủy tỉnh khóa mới bảo đảm đủ đức, đủ tài ngang tầm nhiệm vụ; đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để lãnh đạo, hướng đến mục tiêu đưa tỉnh nhà phát triển khá trong khu vực, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Với tư cách, trách nhiệm là người đứng đầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhà, tại Đại hội tôi sẽ tham gia thảo luận và đề xuất để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xem xét đưa vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội về cơ cấu lại nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2035; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phát triển giống thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030.

Ngay sau Đại hội, tôi sẽ chỉ đạo phổ biến, quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến từng đảng viên của ngành Nông nghiệp với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đại biểu Thái Phương Phiên, đoàn Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh:

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cho thấy sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh dành cho ngành Y tế là rất lớn. Tỉnh đã ưu tiên đầu tư mọi nguồn lực cho hệ thống y tế trong tỉnh phát triển khá mạnh và ngày càng hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Để ngành Y tế tiếp tục phát triển ở những bước tiến xa hơn, đáp ứng yêu cầu cao về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi mong muốn và tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiếp tục có những chủ trương, quyết sách mới, tạo động lực to lớn hơn nữa cho ngành Y tế phát triển tương ứng với sự phát triển chung của tỉnh. Cụ thể, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền có những cơ chế, chính sách sát thực đẩy mạnh hơn nữa việc huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng thu hút các dự án y tế kỹ thuật cao. Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng; tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa để mọi người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu Trần Thị Hường, đoàn Đảng bộ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm:

Tôi rất vinh dự và tự hào được dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi rất phấn khởi trước những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tham dự Đại hội lần này, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình tham gia thảo luận, biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội và bầu chọn ra những đồng chí cấp ủy cấp tỉnh khóa mới có đủ đức, đủ tài để tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra những quyết sách đột phá, mang tầm chiến lược để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, tôi mong muốn cấp ủy khóa mới luôn quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cấp học, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, cần mở rộng quy mô trường đào tạo nghề, trung tâm hướng nghiệp, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo để phân luồng học sinh ngay từ khi tốt nghiệp THCS. Song song đó, cần có chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo và giao quyền tự chủ hơn nữa cho các nhà trường để có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện... qua đó, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đại biểu Phạm Văn Linh, đoàn Đảng bộ huyện Ninh Sơn:

Tôi rất vinh dự khi được tham dự liên tiếp 4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tôi hoàn toàn nhất trí với đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện. Tôi rất tâm đắc với phương hướng được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nhận định thế mạnh tiềm năng của tỉnh đã được xác định rõ, bênh cạnh phát triển kinh tế, tôi mong muốn tỉnh quan tâm hơn nữa đến hạ tầng xã hội, như: trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội cũng như tổ chức thường xuyên các hoạt động về văn hóa, tinh thần, làm thế nào để phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Riêng đối với huyện Ninh Sơn, quá trình phát triển còn gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, rất mong tỉnh tạo điều kiện cho huyện có cơ chế chính sách thông thoáng hơn để thu hút nguồn lực xã hội mạnh hơn để đầu tư cho phát triển. Đồng thời tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ đạt chuẩn cho các địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm giúp cho họ chắc về chuyên môn, vững về chính trị để giải quyết công việc thực tiễn tốt hơn, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đại biểu Phạm Thanh Hùng, đoàn Đảng bộ huyện Thuận Nam

Lần đầu tiên là đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên xã Phước Diêm (Thuận Nam) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi rất phấn khởi và tự hào. Là một đảng viên, tôi rất vui mừng trước những thành tựu quan trọng của tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhất là những thành tựu trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đại hội lần này, tôi tin tưởng các đại biểu sẽ bầu chọn các đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; có trình độ, năng lực lãnh đạo mang tầm chiến lược, đề ra các quyết sách để tạo sự đổi mới, đột phá cho tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững. Đồng thời mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới quan tâm chỉ đạo, có cơ chế chính sách sát hợp với thực tế địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho xã Phước Diêm phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển về công nghiệp, kinh tế biển, du lịch... để địa phương có thêm nguồn lực chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, hướng đến mục tiêu đưa xã Phước Diêm đạt tiêu chuẩn đô thị loại V trước năm 2025.

Với trách nhiệm là lãnh đạo của một địa phương, ngay sau Đại hội, tôi sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã nhanh chóng triển khai và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, qua đó, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Đại biểu Tà Thía Banh, đoàn Đảng bộ huyện Thuận Nam:

 

Tôi cảm thấy vinh dự khi được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với tư cách là một đảng viên người dân tộc Raglai. Trước khi về tham dự Đại hội, tôi cũng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến của các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đồng bào dân tộc Raglai tại xã Phước Hà kiến nghị và gửi gắm tới đại hội. Đại đa số các ý kiến gửi gắm đều bày tỏ sự đồng tình đánh giá cao với Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là đại hội của trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất. Ngay sau đại hội, tôi mong muốn Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu của nghị quyết vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ vừa qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, huyện Thuận Nam nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói riêng đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, văn hóa-xã hội phát triển. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao để hỗ trợ người dân về kiến thức, phương tiện sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống MTTQ các cấp, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, có như thế thì sức mạnh mới tăng lên, phát huy được sức mạnh toàn dân để cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.