Gửi trọn niềm tin vào Đại hội

* Ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ hưu trí phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị lớn đang thu hút sự chú ý của mọi cán bộ (CB), đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Là một CB nghỉ hưu, tôi cảm nhận những thành tựu về kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua là rất to lớn, có tính đột phá rất đáng tự hào, là tiền đề rất quan trọng để tỉnh nhà cất cánh và phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo tôi, một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt những thành tựu trong nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng thực hiện xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo chủ chốt các cấp, đảm bảo về phẩm chất chính trị, chuyên môn, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Hầu hết các CB thể hiện rõ trình độ năng lực tương xứng, có tinh thần năng động, sáng tạo theo hướng tất cả vì sự nghiệp chung xây dựng Ninh Thuận phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng để tỉnh ta có được một đội ngũ CB lãnh đạo và quản lý chủ chốt vững mạnh về phẩm chất chính trị, có tư duy năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo toàn diện hơn nữa, đặc biệt là tiếp tục phát huy và duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ.

* Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận:

 

Những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận cũng như các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng thương hiệu, khởi nghiệp cho các DN vừa và nhỏ; tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; giảm tiền thuế đất; hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thi công đảm bảo tiến độ công trình; tham gia thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn. Đặc biệt, những lúc khó khăn, chúng tôi luôn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, các DN được giãn thuế, vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội Doanh nhân trẻ tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hy vọng nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng để tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho cộng đồng DN nắm bắt cơ hội, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng DN lớn mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng DN cũng hy vọng tập thể lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới luôn đồng hành cùng với DN, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của DN để chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển hơn.

* Bà Đỗ Thị Du, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban khu phố 5, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm):

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong vai trò cán bộ cơ sở, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trí tuệ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; tiếp tục phát huy tài, đức để lãnh đạo Nhân dân giữ vững, phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, đưa tỉnh ta ngày càng phát triển. Cùng với giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đại hội cần chú trọng đề ra các chủ trương, chính sách sát với thực tế, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Đặc biệt, cần quan tâm các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tạo ra được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

* Ông Chamaléa Hiêu, Chủ tịch UBND xã Phước Kháng (Thuận Bắc):

Tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực miền núi từng bước được nâng lên, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục duy trì và nhân rộng, cơ cấu lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự chuyển dịch đáng kể. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là những người có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, trình độ năng lực chính trị vững vàng, phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, tạo ra nhiều đột phá mới, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó, quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện việc làm, y tế, giáo dục…

* Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh:

Tăng ni, phật tử tỉnh nhà rất mong Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sáng suốt đề ra chủ trương mới lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng thịnh vượng. Từ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chúng tôi tin tưởng đời sống của nhân dân tỉnh nhà có những bước phát triển mới. Hoạt động tín ngưỡng tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Ban Trị sự vận động tăng ni, phật tử đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ chính trị theo đường lối lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Trong tình cảm cá nhân, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh trong việc chăm lo xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh.

* Linh mục Trịnh Hữu Hưởng, Hạt trưởng Giáo hạt Phan Rang, Đại diện Giám mục miền Ninh Thuận:

Chúng tôi luôn quan tâm theo dõi và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các vị chức sắc Công giáo cũng như cá nhân tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra các quyết sách mới đưa đời sống của đồng bào tỉnh nhà tiến triển kịp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với chức sắc Công giáo và bà con giáo dân. Các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương luôn tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động tôn giáo phát triển theo quy định pháp luật. Mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước - Tôn giáo ngày càng gắn kết mật thiết. Trong các ngày lễ trọng, chúng tôi được lãnh đạo Đảng, chính quyền và tổ chức Mặt trận thăm hỏi, động viên tạo tình cảm gắn kết thiết thân với chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân. Với trách nhiệm Hạt trưởng Giáo hạt Phan Rang và Đại diện Giám mục miền Ninh Thuận, chúng tôi vận động giáo dân đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tham gia hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với đất nước. Đồng thời chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp.

* Sư cả Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bà Ni xã Phước Nam (Thuận Nam):

Đồng bào dân tộc Chăm luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ và chính quyền các cấp. Từ chính sách đầu tư của Nhà nước trong những năm qua đã chăm lo đưa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chăm phát triển ngang bằng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Với niềm tin tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng tôi luôn hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới với niềm tin thắng lợi mới. Đồng bào dân tộc Chăm tin tưởng Đại hội sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Với trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni, chúng tôi luôn vận động bà con đoàn kết thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa bàn dân cư. Chúng tôi luôn nhận thức việc xây dựng đời sống nhân dân ngày càng no ấm, văn minh, nông thôn mới ngày càng khởi sắc là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

* Bác sĩ Lơ Mu Ha Sách, Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn:

Tôi rất phấn khởi và đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra định hướng, chủ trương đúng đắn; tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế, khai thác các tiềm năng, lợi thế, nhất là trên lĩnh vực năng lượng, tạo đột phá mới và giải quyết tốt nhu cầu lao động của địa phương. Riêng lĩnh vực y tế, tôi thật sự vui mừng vì những năm qua được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư toàn diện cả về cơ sở vật chất, nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tôi mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để trong nhiệm kỳ mới khắc phục khó khăn, hạn chế, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Riêng lĩnh vực Y tế, tôi mong rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, có chính sách mới thu hút, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có cơ chế mở tạo điều kiện CHO các cơ sở y tế nâng cao nguồn thu, cũng như các chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là ở các vùng có điều kiện khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành Y tế hoàn thành tốt sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.