Những tiếng nói tâm huyết hướng về Đại hội

* Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức; chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chương trình hành động, trọng tâm là các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Những kết quả đạt được, đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận- Đổi mới - Phát triển”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, hướng hoạt động về cơ sở; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

* Đại tá Trương Thành Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân luôn vững chắc. Công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai chặt chẽ, toàn diện, đạt được hiệu quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình Biển Đông sẽ còn căng thẳng. Ở những thời điểm nhất định, các thế lực thù địch không ngừng chống phá với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Trên địa bàn tỉnh, các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan tiếp tục chống phá; thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường. Do đó, bên cạnh việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng tiến bộ về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa bàn, dự báo tình hình, tham mưu xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn; quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Phấn khởi trước sự kiện đó, cán bộ và nhân dân toàn huyện đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xác định việc phát triển huyện Ninh Hải được đặt trong tổng thể phát triển chung của tỉnh; Trong những năm qua, Ninh Hải không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; tập trung phát triển kinh tế biển và du lịch làm khâu đột phá, trọng tâm là kinh tế du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Cùng với tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, Ninh Hải chú trọng giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Hải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện Ninh Hải, trước hết tôi xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Tôi tin rằng với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội lần này sẽ đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Qua đó xác định đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung lãnh đạo phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thuận Nam đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt tạo nên sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Đó là, tăng trưởng kinh tế được duy trì, một số lĩnh vực phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, bình quân 31,6%/năm; công tác hoàn thiện hạ tầng, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh; thu hút, triển khai nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, đã thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng huyện Thuận Nam trở thành vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định huyện có nhiều lợi thế và cơ hội như: Về hạ tầng kỹ thuật, hiện tại có tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam (ga Cà Ná), tuyến đường ven biển, trong tương lai gần sẽ hình thành tuyến đường cao tốc Bắc-Nam; phát triển cảng biển tổng hợp, các bến tàu để nâng cao năng lực vận tải. Là khu vực rất thuận lợi để phát triển điện (trên đất, trên hồ, trên biển) và điện khí đã được Chính phủ phê duyệt. Với việc tiếp giáp với biển sẽ là động lực, là trung tâm của tỉnh cho việc phát triển ngành nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, muối và hóa chất sau muối, gắn với phát triển làng nghề nước mắm truyền thống và có nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động dồi dào…

Trước những lợi thế và cơ hội, cùng với những khó khăn và thách thức được nhận diện, huyện Thuận Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải nâng cao hiệu quả sản xuất, tính cạnh tranh, xây dựng Thuận Nam trở thành huyện phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh theo hướng bền vững, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng cho việc phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong thời gian đến.

* Đồng chí Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm:

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8-12-2011 của Tỉnh ủy, thành phố đã tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm được phát huy; hạ tầng kỹ thuật đô thị, kiến trúc, cảnh quan môi trường đầu tư đồng bộ, hiện đại, khang trang. Đến nay, thành phố đã đạt được 52/59 tiêu chuẩn đô thị loại II.

Phát huy vị thế đầu tàu kinh tế, đô thị trung tâm, Đảng bộ thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là tập trung phát triển kinh tế, lấy thương mại - dịch vụ làm khâu đột phá; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II, từng bước xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh để đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thành phố tích cực kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn lực xây dựng, nâng cấp, phát triển hạ tầng thương mại, hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu dân cư cao cấp, mở rộng không gian đô thị, phát triển hệ thống thương mại theo hướng hiện đại, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, đặc biệt là hình thức thương mại điện tử. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển và hiện đại hóa các loại hình dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế của thành phố trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... Đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, trong đó, tập trung phát triển du lịch biển. Phấn đấu đến năm 2025 ngành Du lịch đóng góp 14,8% giá trị gia tăng của thành phố, chiếm 76% ngành Du lịch của cả tỉnh; giải quyết 22% lao động xã hội.

Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc:

Trong nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Thuận Bắc đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân 25,4%, đạt 6.162 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2015; trong đó, ngành Nông nghiệp tăng 16,1%; đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt tốc độ tăng trưởng khá mạnh với 28,9%. Một số ngành kinh tế chủ lực như năng lượng tái tạo, công nghiệp tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là bài học kinh nghiệm thực tiễn rất đáng quý, tạo sự khích lệ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vững bước thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong phát triển nông nghiệp, tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư một số dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, làm tốt công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, vật nuôi chủ lực của huyện. Đối với phát triển ngành năng lượng, huyện phấn đấu trở thành vùng trọng điểm năng lượng tái tạo phía Bắc của tỉnh, trước mắt ưu tiên hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành 9 dự án điện gió, điện mặt trời, với công suất lắp đặt 756 MW đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, rà soát các khu vực có khả năng phát triển ngành năng lượng để kêu gọi đầu tư. Khai thác tối đa lợi thế du lịch biển, du lịch sinh thái, hình thành các khu, điểm du lịch có quy mô lớn; đẩy mạnh thu hút, huy động mọi nguồn lực đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh:

Những năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh; đồng thời, tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ chính trị. Với sự hoạt động tích cực của tổ chức CĐ góp phần ổn định, hài hòa mối quan hệ lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất... góp phần giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và NLĐ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức CĐ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả; lấy công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ làm phương châm hoạt động; phát huy dân chủ, đi đôi với chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm đối với xã hội của NLĐ. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực. Xây dựng tổ chức CĐ thật sự vững mạnh, là chỗ dựa đáng tin cậy, nơi tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với niềm tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp CĐ và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà ra sức thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái:

Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, nhưng trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; khai thác các lợi thế, tiềm năng địa phương; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó duy trì ổn định sự phát triển về kinh tế-xã hội của địa phương cũng như nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả thực hiện có 25/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu thể hiện rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,24%; nông dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đưa nhiều cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 10-12 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bác Ái tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của các cấp, ngành; nhân rộng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, cận nghèo. Phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng/người/năm, qua đó giúp đồng bào địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quan tâm hơn nữa đến huyện miền núi Bác Ái trong công tác hỗ trợ nhân dân giảm nghèo bền vững, đặc biệt là phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để tạo điều kiện cho nhân dân có công việc ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí Lê Văn Chín, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Sơn:

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt khá cao 14,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với Nghị quyết Đại hội. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt được kết quả quan trọng, góp phần làm diện mạo của địa phương thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. An ninh- chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân trong được mở rộng; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện xác định rõ một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất ngành Nông nghiệp; gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ để trở thành ngành kinh tế trọng điểm trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập của người dân; giữ vững, ổn định chính trị, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Ninh Phước đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đặc biệt, đến cuối năm 2019, huyện Ninh Phước có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, huyện đặc biệt chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với các loại cây trồng chủ lực như: nho, táo, măng tây xanh, lúa giống, bắp giống… Nhờ đó, bước đầu hình thành các mô hình khép kín từ sản xuất đến thu mua theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu tiêu thụ.

Với chủ trương lấy nông nghiệp công nghệ cao là động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, huyện Ninh Phước đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận người dân trong việc tham gia thực hiện cánh đồng lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Rà soát, quy hoạch vùng sản xuất cánh đồng lớn cho các loại cây trồng có tiềm năng, lợi thế của từng địa phương gắn với thực hiện tốt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi nội đồng, điện phục vụ cho sản xuất. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học- công nghệ thông qua các chương trình, dự án khuyến nông, giúp nông dân thay đổi kỹ năng tổ chức sản xuất. Thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tác động mạnh mẽ đến năng lực sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là đối với một số sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh. Điển hình là việc chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật theo hướng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hoạt động hỗ trợ, xây dựng bảo hộ nhãn hiệu cũng được Sở KH&CN chú trọng triển khai. Thông qua các hoạt động KH&CN, có 180 doanh nghiệp, hơn 9.000 hộ dân được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng được các thương hiệu độc quyền, đưa 6 sản phẩm đặc thù của tỉnh vào các hệ thống siêu thị Vinmart, Co.opMart…

Giai đoạn 2020-2025, ngành KH&CN phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc 4 nhiệm vụ cơ bản: Đổi mới đồng bộ cơ chế, phương thức tổ chức quản lý hoạt động KH&CN; triển khai các biện pháp từ sắp xếp lại hệ thống tổ chức, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, tăng cường hợp tác công - tư, hợp tác với các đơn vị, từng bước phát triển tiềm lực KH&CN của tỉnh; ưu tiên lựa chọn, đầu tư thực hiện các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, nhất là các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đồng thời, tham mưu cơ chế, chính sách để hỗ trợ thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội trong tỉnh.

Tôi mong rằng nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực KH&CN để KH&CN thật sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Trong 5 năm qua (2015-2020), chất lượng giáo dục toàn tỉnh có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu. Hằng năm, tỷ lệ học sinh (HS) hoàn thành chương trình tiểu học được duy trì 99,9%; trên 99,5% HS tốt nghiệp THCS; trên 65% HS THPT đỗ vào các trường đại học, cao đẳng... Chất lượng giáo dục miền núi có nhiều chuyển biến, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học phổ thông đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, thật sự tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với các hoạt động dạy-học đảm bảo hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 319 cơ sở giáo dục (25 cơ sở giáo dục ngoài công lập) với hơn 141.000 học sinh, sinh viên và trên 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên (giảm 14 trường công lập và tăng trên 9.000 HS so với năm 2016); 100% trường tiểu học triển khai học 2 buổi/ngày, hoàn thành chỉ tiêu HS tiểu học học 2 buổi/ngày theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được củng cố và duy trì; 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 100% xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ... Công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, phân luồng sau bậc THCS được thực hiện đúng lộ trình và đạt kết quả đáng khích lệ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW); tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học để tạo nền tảng, đáp ứng yêu cầu cho phát triển giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh phân luồng HS sau THCS; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển trường chất lượng cao ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế:

Nhiệm kỳ qua, ngành Y tế tỉnh nhà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng được quan tâm thực hiện tốt. Trước tình hình diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch COVID-19, ngành Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, các biện pháp chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch. Đặc biệt, thông qua Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trên triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật cao trong khám, điều trị; hiện đã thực hiện trên 300 kỹ thuật của tuyến Trung ương. Y tế cơ sở đã được tăng cường, nên mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng ngay tại địa bàn sinh sống. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; tiết kiệm nguồn ngân sách.

Để tiếp tục nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Y tế, tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh; đồng thời hoàn thiện hệ thống y tế công lập theo hướng hiện đại, đồng bộ gắn với đầu tư nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cơ sở y tế. Tập trung nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng I, quy mô 1.200 giường bệnh và một số bệnh viện tuyến tỉnh đạt tiêu chuẩn bệnh viện chuyên khoa hạng II. Đẩy mạnh chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên có trình độ, tay nghề cao, đảm bảo 100% bệnh viện có đủ bác sĩ làm việc; 100% trạm y tế có bác sĩ luân phiên về khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, nhất là kết nối khám, chữa bệnh từ xa; kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực khám, chữa bệnh còn nhiều khó khăn như: tim mạch, ung bướu, chấn thương chỉnh hình... nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên ngành Y tế rất mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa; sự phối hợp của các ngành, các cấp giúp ngành Y tế hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Đồng chí Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận:

Trong giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng Công ty Điện lực miền Nam; sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ban, ngành địa phương, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm do Tổng Công ty giao, qua đó đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định; chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Về điện thương phẩm, ước thực hiện năm 2020 là 734 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,17%/năm vượt 56,189 triệu kWh và cao hơn 1,71%/năm so với kế hoạch 5 năm. Về tổn thất điện năng, ước thực năm 2020 giảm 0,88% so với kế hoạch 5 năm. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, số lần mất điện trung bình của khách hàng trong năm 2020 giảm 687,28 phút/khách hàng so với năm 2015.

Công tác đầu tư xây dựng lưới điện ngày càng hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp điện kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Công ty Điện lực Ninh Thuận đang quản lý vận hành 224,048 km đường dây 110kV; 19 trạm biến áp 110 kV, dung lượng 902 MVA; 1.350,1 km đường dây trung áp; 2.906 trạm biến áp, dung lượng 561,936 MVA; 1.161,3km đường dây hạ áp. Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế của địa phương” với các giải pháp cụ thể như sau: Đảm bảo cung ứng điện liên tục, đầy đủ cho nhu cầu sử dụng trên địa bàn thông qua việc triển khai phương án cung ứng điện phục vụ lễ, tết, các kịch bản cung ứng điện mùa khô, kế hoạch sản lượng, dự báo công suất; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện; xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì các công trình lưới điện. Áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện theo hướng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Xây dựng tiêu chí đầu tư nhằm giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh doanh. Chủ động rà soát Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 để chủ động đầu tư cấp điện cho các nhà đầu tư.