Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII ra mắt đại hội.

Diễn ra trong ba ngày 10, 11 và 12-6. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Nam tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II… Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11-12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000 - 30.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.345 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 190 triệu đồng/người/năm. Hàng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 650 đảng viên mới...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VII ra mắt đại hội.

Diễn ra từ ngày 21 đến 23-6. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Các đồng chí: Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang có hệ thống, đồng bộ, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tham mưu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII ra mắt đại hội.

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24-7. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Chủ động - Hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương định hướng lớn, chỉ đạo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước khóa XII ra mắt đại hội.

Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-8. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân hằng năm từ 12-13%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 84,82 triệu đồng; 8/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên; 100% xã, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh; Đảng bộ huyện hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 400 đảng viên mới trở lên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa VII ra mắt đại hội.

Được tổ chức trong ba ngày 10, 11 và 12-8. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Khai, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để xây dựng tổ chức vững mạnh… Phấn đấu hàng năm có 90% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân; phấn đấu kết nạp từ 750-800 đảng viên mới...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc khóa IV ra mắt đại hội.

Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-8. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đó là tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị. Tập trung huy động tốt nhất mọi nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu hằng năm giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân 19-20%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 ước đạt 212 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn (2021-2025) đạt 15.530 tỷ đồng. Đến năm 2025 có 3 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; cả nhiệm kỳ kết nạp 220 đảng viên mới…

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn khóa XII ra mắt đại hội.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 29 và 30-6. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Với tinh thần phấn khởi, các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa Nghị quyết vào công việc cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đi vào cuộc sống. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Đức tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIV

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái khóa XIV ra mắt đại hội.

Diễn ra trong ba ngày từ 24 đến 26-6. Đây là Đại hội Đảng bộ huyện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Mẫu Thái Phương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu trong 5 năm tới: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xã Phước Đại đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%; tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,5%; 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa XIII ra mắt đại hội.

Diễn ra từ ngày 8 đến 10-7. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, trong 5 năm tới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phấn đấu đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống…

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam khóa III ra mắt đại hội.

Diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Châu Thanh Hải tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kiểm điểm, phân tích, đánh giá toàn diện kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II; rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải khóa XII ra mắt đại hội.

Được tổ chức trong hai ngày 24 và 25-7. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đề ra mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh gắn với đảm bảo môi trường; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa để xây dựng quê hương Ninh Hải ngày càng phát triển bền vững... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.