Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thượng úy Đặng Sĩ Hướng, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh):

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thế hệ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã chủ động đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin và truyền thông; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đấu tranh, xử lý các đối tượng có hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tích cực thi đua, lập thành tích trên các mặt công tác. Tin tưởng rằng, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra, đưa Ninh Thuận phát triển, từng bước nâng cao vị thế.

* Tiến sỹ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận:

Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã xác định rất rõ yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài là tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi tin tưởng và mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV tiếp tục có những chủ trương hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp của tỉnh, trong đó tập trung cho đào tạo dài hạn đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật cao ở các lĩnh vực then chốt như: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin và khoa học quản lý. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh như Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tăng cường kết nối và đào tạo; tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông; đổi mới và đa dạng hóa các phương thức đào tạo; tập trung vào đào tạo năng lực thực hành, kỹ năng, kỹ thuật cốt lõi và các kỹ năng mềm cho học viên; đồng thời cần có các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề theo yêu cầu. Về phía Phân hiệu cũng rất mong lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhiều cơ hội tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương đột phá về phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.