Đảm bảo cấp điện an toàn, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện ổn định, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục tại các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội.

Để đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ Đại hội, ngay từ đầu tháng 10, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tập trung công tác tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy nổ, nhất là nơi dùng chung trạm biến áp khu vực diễn ra các sự kiện phục vụ Đại hội, khu vực nghỉ của các đại biểu. Công ty đã xây dựng phương án tổng thể kết hợp tất cả các đơn vị, huy động mọi nguồn lực hiện có để cấp điện an toàn, ổn định. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong đảm bảo an toàn điện, như giám sát, điều khiển các thiết bị điện trên lưới để có phương án cấp điện tối ưu nhất. Giao Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm là đơn vị chủ lực đảm bảo an toàn điện, cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị trên toàn hệ thống điện, xây dựng các phương án cấp điện dự phòng khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo và nhân viên ngành Điện lực kiểm tra, theo dõi
bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện. Ảnh: Minh Hà

Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết: Công ty đã chỉ đạo Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện rà soát lại lưới điện khu vực cấp điện do đơn vị mình quản lý, đặc biệt là các khu vực có tuyến đường dây cấp điện cho các khu vực như: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thành phố; khắc phục ngay các khiếm khuyết để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong các ngày diễn ra Đại hội tại Hội trường UBND tỉnh. Từ ngày 26 đến 28-10, không thực hiện các công việc có cắt điện gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ Đại hội. Lập phương án và bố trí trực vận hành chạy máy phát điện diesel 160 kVA tại Hội trường UBND tỉnh để dự phòng trong trường hợp mất nguồn điện lưới nhằm đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ Đại hội. Liên hệ và làm việc với Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất vị trí, phương án chạy máy phát dự phòng tại Hội trường UBND tỉnh để thực hiện phương án đấu nối nguồn dự phòng. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân nâng cao trách nhiệm, tinh thần; bố trí nhân lực ứng trực trong các ngày diễn ra Đại hội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, ngoài khu vực trung tâm diễn ra Đại hội, Công ty Điện lực Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tăng tần suất công tác kiểm tra lưới điện, kiểm tra trạm biến áp phân phối và thực hiện xử lý các khiếm khuyết nhằm đảm bảo việc cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các trung tâm truyền thông và các địa phương phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình, phát thanh trực tiếp các nội dung của Đại hội.

Tin rằng, với sự cố gắng, nỗ lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân ngành Điện Ninh Thuận sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.