CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM - CAI NGHIỆN MA TÚY

Phát huy hiệu quả Đội công tác xã hội tình nguyện trong phòng, chống tệ nạn xã hội

Trong thời gian qua, Đội công tác xã hội (CTXH) tình nguyện được xác định là đội ngũ nòng cốt làm công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), nhất là các tệ nạn ma túy (MT), mại dâm (MD), mua bán người (MBN) HIV/AIDS ở địa phương, là cầu nối giữa các cấp chính quyền, đoàn thể với người mắc TNXH và gia đình người có người mắc TNXH, góp phần làm cho công tác phòng, chống TNXH ngày càng hiệu quả.

Hiện trên toàn tỉnh có 7 Đội CTXH tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố với gần 50 tình nguyện viên. Các Đội CTXH tình nguyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho tình nguyện viên và chất lượng hoạt động của Đội. Từ đầu năm đến nay, các Đội CTXH tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn MT, MD, MBN, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Đội CTXH tình nguyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống TNXH như: Luật Phòng, chống MT; Luật Phòng, chống MBN; Pháp lệnh Phòng, chống MD và các văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn trọng điểm về MT, MD với các hình thức phong phú.

Trong những tháng đầu năm, các Đội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành triệt phá 9 tụ điểm MD, mời làm việc 20 đối tượng, đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 20 đối tượng, kiểm tra 205 lượt/122 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cao về tệ nạn MD. Các Đội CTXH tình nguyện tham gia tích cực quản lý tốt địa bàn, điều tra, rà soát đưa vào danh sách quản lý người hoạt động MD; người nghiện MT… hòa nhập cộng đồng; thường xuyên tư vấn, tổ chức, thuyết phục cảm hóa cho hơn 210 người trên địa bàn tham gia cai nghiện MT tại gia đình và cộng đồng; 96 đối tượng MD tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp ngừa, giảm tác hại về phòng chống HIV/AIDS trong phòng, chống MD, tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng; giúp đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về làm kinh tế ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tình nguyện viên, nhiều người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS của các xã, phường, thị trấn đã chủ động tìm đến với các tình nguyện viên của đội. Nhiều trường hợp cả người nghiện và gia đình họ từ chỗ xa lánh, bất hợp tác vì sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử nhưng bằng sự kiên trì, bền bỉ, chân thành, kết hợp với các chương trình vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm… các tình nguyện viên đã dần cảm hóa, giúp đỡ họ tiến bộ.

Ngoài ra, lực lượng tình nguyện viên đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn nắm bắt tình hình an ninh trật tự và TNXH trên địa bàn một cách kịp thời đã trở thành nhân tố tích cực trong việc giúp chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng kiểm soát địa bàn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tệ nạn MT, MD trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đã kịp thời nắm bắt thông tin về hoạt động của tội phạm MT, người nghiện MT, người tái nghiện, người hoạt động MD. Trong 6 tháng đầu năm, các tình nguyện viên đã phát hiện, thu thập, cung cấp trên 130 thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn MT, MD và các TNXH khác trên địa bàn dân cư cho cơ quan Công an góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, góp phần làm cho công tác phòng, chống TNXH có chuyển biến rõ rệt.

Phát huy hiệu quả, trong thời gian đến, các Đội CTXH tình nguyện tiếp tục duy trì tốt mạng lưới hoạt động tình nguyện ở 7/7 huyện, thành phố. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn MT, MD, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS. Đội CTXH tình nguyện tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống TNXH như: Luật Phòng, chống MT; Luật Phòng, chống MBN; Pháp lệnh Phòng, chống MD và các văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn trọng điểm với các hình thức phong phú: nói chuyện chuyên đề, tư vấn, hội thi… Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đặc biệt kỹ năng tiếp cận, tư vấn, cảm hóa, giúp đỡ và hoạt động xã hội cho 100% tình nguyện viên; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, vận động, giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ và giúp đỡ người nghiện MT cai nghiện, sau cai nghiện MT, người MD, người bị nhiễm HIV tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống; tham gia giới thiệu, giúp đỡ nhóm người yếu thế tìm được việc làm phù hợp với tình hình sức khỏe, đời sống hiện tại, giúp họ không tái phạm; tăng cường tuyên truyền về hoạt động của các Đội CTXH tình nguyện, các gương tình nguyện viên tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, thu hút nhiều người dân cùng tham gia, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về TNXH và phong trào khác trên địa bàn.