Văn phòng Công chứng An Khang

Khai trương Văn phòng Công chứng An Khang

Ngày 19-4, Văn phòng Công chứng An Khang tổ chức khai trương đi vào hoạt động.

(NTO) Văn phòng công chứng An Khang được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 105/QĐ-UBND, ngày 15-3-2011, của UBND tỉnh Ninh Thuận và Sở Tư pháp cấp giấy phép số 01/TP-ĐKHĐ, ngày 24-3-2011.   Đây là văn phòng công chứng đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động tại tỉnh. Với mô hình mới này sẽ từng bước đáp ứng và cung cấp các dịch vụ công chứng cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khách hàng đến giao dịch công chứng tại Văn phòng Công chứng An Khang.