Thông báo: Về việc treo cờ nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26-10 đến ngày 28-10-2020. UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ rực rỡ chào mừng nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Nỷ

1. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ từ ngày 25-10 đến hết ngày 29-10-2020. Cơ quan treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; nhà dân treo cờ Tổ quốc. Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.