Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 10: Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo một số Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 22-10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh và các ĐBQH đơn vị tỉnh.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại phiên thảo luận, đa số ĐBQH tán thành với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập trung thảo luận các vấn đề như: Xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy; xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính như cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc không có thu nhập ổn định…

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: Đã có 23 đại biểu tham gia thảo luận, 9 đại biểu tham gia tranh luận. Nhìn chung, các đại biểu tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu đối với dự án Luật. Đồng chí cho rằng các ý kiến thảo luận của các ĐBQH rất sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo thời gian Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan đến Dự thảo Luật và đảm bảo triển khai Luật đúng thời điểm thi hành Luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến các ĐBQH về một số nội dung khác nhau của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc và nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Thời gian còn lại, các đại biểu tập trung thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế; cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.