Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 322/BC-BCĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virút Corona về Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020).