Nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã tích đủ nước

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi, trong những ngày qua tại nhiều khu vực có mưa đã bổ sung nguồn nước cho các hồ thủy lợi.

Tính đến 20-10 đã có 9/21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã tích được lượng nước gần đầy so với dung tích thiết kế, như: hồ Tân Giang, CK7, Núi Một, Suối Lớn (Thuận Nam); Trà Co, Phước Trung (Bác Ái), Thành Sơn (Ninh Hải), Bầu Zôn (Ninh Phước) và Cho Mo (Ninh Sơn); trong đó có 6 hồ đang mở cửa van 10-40 cm để xả nước. Hiện tại tổng lượng nước đã tích được tại các hồ đạt mức 82,82 triệu m3, tương đương 42,58% dung tích thiết kế. Ngoài ra Hồ Đơn Dương (Lâm Đồng) hiện cũng đã đạt dung tích 149,2 triệu m3, tương đương tỷ lệ 90,4%.

Một số hồ lượng nước tích đạt thấp như: Sông Trâu 16,62%, Sông Biêu 30,7%, Sông Sắt 31,5%, Lanh Ra 41%… đang tiếp tục tích nước để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất trong năm 2020.